biyopedi projesi, altı temmuz iki bin on sekiz tarihi itibarıyla iptal edilmiştir.